Nabídka

naše služby

Měření radonu ve stavebních pozemcích

Měření radonového indexu  pozemku ( půdního vzduch), provádíme proto, abychom zjistili skutečnou koncentraci radonu v měřícím místě, pro zjištění radonového indexu (rizika) v kBq/m3, stavebního pozemku, pro případné protiradonového opatření dle

ČSN 73 0601.Projektanti by měli být seznámeni s touto problematikou, aby  nadimenzovali správnou  protiradonovou izolaci.Při nesprávných výpočtech a postupech, může být po dokončení stavby, naměřena vysoká koncentrace radonu v pobytových místnostech a stavebníkovi se pak prodraží tento „tzv.radonový problém“dodatečně řešit.

Z výše uvedených důvodů a zákona 18/1997 Sb. s ohledem na vyhlášku č.307/2002 schválenou SÚJB, a dalších, vyžadují Stavební úřady před zahájením stavby, přístavby, rodinných domů, škol, školek, nemocnic, odborný posudek, který naše firma zajišťuje a zajistíme návrh vhodného, učinného, cenově dostupného protiradonového opatření s hydroizolačním systémem objektu.

Použití:

 • pro územní rozhodnutí o umístění stavby
 • pro stavební povolení / ohlášení stavby
 • jako podklad pro návrhy a projekty protiradonových opatření
 • jako podklad pro odhad tržní ceny a nezávadnosti pozemku
 • pro realitní činnost prodej/koupě pozemku

Cena: od 1.250 – 2.700,- Kč

Částka obsahuje:

měření objemové aktivity radonu

sestavení protokolu

doručení protokolu

————————————————————————-

Měření radonu ve stavbách

Měření radonu ve stavbách provádíme proto, abychom zjistili, zda není překročen limit stanovený vyhláškou SÚJB č.307/2002 o  tzv. směrných hodnotách pro obsah radonu ve stávajících a nových stavbách. U nových staveb by neměla být překročena ekvivalentní objemová aktivita vyšší jak 200Bq/m3. Je-li překročena, doporučuje se provést rozumná preventivní protiradonová opatření. Toto měření OAR v Bq/m3, nám ukáže bezchybné provedení protiradonových opatření při zakládání stavby a nedá se nijak obelstít.

Měření radonu ve stavbách vyžadují na základě Atomového zákona všechny stavební úřady pro Kolaudační řízení

Použití:

 • před užíváním stavby
 • před kolaudací stavby
 • pro ověření účinnosti provedených  protiradonových opatření
 • jako podklad pro odhad tržní ceny a nezávadnosti pozemku
 • pro kontrolní zjištění hladin radonu v objektu
 • pro realitní činnost prodej/koupě objektu

Cena: 650 Kč / měřící místo (vč. vyhotovení protokolu)