Měření radonu

!!! NEJRYCHLEJI – NEJLEVNĚJI !!!

Nabízíme měření a komplexní poradenství v oblasti problematiky radonu ve stavebních pozemcích i ve stavbách.

Co je radon:

Radon je inertní plyn bez barvy a zápachu o hustotě 7,5x větší než hustota vzduchu. Vzniká postupnou radioaktivní přeměnou izotopu uranu (U238) a to přes řadu meziproduktů, z nichž posledním přímým předchůdcem radonu je prvek radium (Ra226). Rozpadem Ra226 na radon Rn222 dochází v rozpadové řadě radioaktivních prvků k nebývalé anomálii. Všechny prvky od uranu po radium jsou kovy a kovy jsou i prvky vzniklé rozpadem radonu. Pouze radon je v této rozpadové řadě plyn. Tato skutečnost je významná, neboť radon je při svém vzniku v hornině stlačen pod velkým tlakem a jako plyn se rozpíná a expanduje do volnějších prostor. Dceřinné produkty radonu (olovo, polonium, vizmut atd.) patří k nejvýznamnějším zdrojům, které způsobují vnitřní ozáření plic zářením alfa. Toto záření představuje většinu všech dávek, jímž jsou lidé vystaveni. Představuje rizikový faktor pro možnost poškození zdraví v budoucnosti a zvyšuje se riziko vzniku rakoviny plic.

Atomovým zákonem č.18/1977 Sb. ve znění pozdějších předpisů je nutné měřit radon jak ve stavbách tak v pozemcích